Вступление в наследство в соответствии с законодательством Украины

вступ до спадок в Україні — це вчинення законним претендентом юридично значимих дій з метою отримання документа, що підтверджує право отримання речей померлого. З дня смерті людини або ж визнання його померлим, спадщина вважається відкритим. Починаючи з цього моменту, претенденти мають право заявити про свої права на речі померлого і протягом 6 місяців вступити в спадок в Україні або ж відмовитися від нього. Закон дає спадкоємцям ще 3 місяці на вступ в спадок (Україна) в тому випадку, якщо спадкоємець попередньої черги відмовився від своєї частини спадщини або ж був відсторонений.

Оглавление

Документи, необхідні для вступу в спадщину за законом України

Людина вступає в право на отримання майна після заяви і підтвердження своїх прав. Перш за все потрібно подати до нотаріуса за останнім місцем реєстрації спадкодавця заяву про прийняття майна. Необхідно підтвердити факт прописки у покійного, надавши один з наступних документів: домову книгу, довідку з ЖЕКу, прописку в паспорті.

Кожен вирішив вступити в спадщину за законом України, отримує Свідоцтво про право на спадщину, що він має право власності.

Претенденти мають право вступати в розділ майна і заявляти про свої права на нього, представивши нотаріусу такі документи: свідоцтво про смерті-паспорт і ІІН- заяву про прийняття майна-документи, що підтверджують родинний зв’язок-заповіт (якщо таке є) — документи, які підтверджують місце відкриття наследства- довідку про склад сім’ї усопшего- документи, які підтверджують право власності на володіння покійного.

Порядок прийняття спадщини за законом України

Існує два способи прийняття спадщини. Вони залежать від того, чи проживав претендент разом зі спадкодавцем на момент його смерті. В обох випадках термін на прийняття і вступ в спадок становить 6 місяців з дня смерті, однак порядок прийняття відрізняється.
У разі постійного спільного проживання претендента з спадкодавцем з моменту відкриття спадщини він вважається прийняв. Звертатися до нотаріуса в шестимісячний термін в даному випадку родичу покійного не треба. Чи не роблячи ніяких дій щодо прийняття належного майна, він вважається прийняв таке «за замовчуванням».
Якщо людина відмовляється від прийому майна померлого, йому необхідно написати відповідну заяву про відмову. Для відмови, так само як і для прийняття, встановлений термін в 6 місяців. Після закінчення даного терміну прийняв відмовитися від належного майна буде вже неможливо. Тому людина, яка постійно проживав з покійним в період його смерті, може просто нічого не робити і почекати півроку, якщо він згоден прийняти майно, а якщо не згоден — відмовитися від нього шляхом написання заяви.
У разі коли людина не проживав з померлим під час його смерті, він не має зазначеного вище переваги, яким володіє проживає спадкоємець, тобто він не може вважатися прийняв належне спадок «за замовчуванням». Йому необхідно протягом часу, встановленого на прийняття, подати нотаріусу відповідну заяву. Якщо ж людина цього не зробить, то по завершенню відведеного терміну він буде вважатися, що не прийняв.

Термін на прийняття спадщини

У разі якщо пропущений відведений термін, прийняти спадщину неможливо, проте існує можливість установки додаткового строку на прийняття чи одержання згоди з боку взяли спадкоємців. Якщо є які взяли родичі, і вони не проти прийняття спадщини людиною, який пропустив відведений термін, процедура гранично проста: за їхньою згодою необхідно написати у нотаріуса заяву про прийняття, після чого людина отримує право на вступ в розділ майна нарівні з усіма. Якщо ж взяли спадкоємців немає або ж якщо вони проти вступу людини, який пропустив відведений термін, то без судового процесу обійтися не вдасться.
У разі судового розгляду потрібно буде довести поважність причин, які послужили приводом для пропуску строку, відведеного на прийняття рішення. Людині необхідно подати в суд заяву про встановлення додаткового часу на прийняття спадщини. У разі якщо суд визнає наведені причини поважними, то буде встановлено додатковий час. Протягом періоду, зазначеного в судовому рішенні, людині необхідно звернутися в нотаріальну контору і написати відповідну заяву. Також потрібно обов’язково враховувати, що повторне встановлення додаткового часу законодавством України не передбачено, тому пропускати термін, встановлений судом, ні в якому разі не можна.

Особливості вступу в спадщину за заповітом

Українське законодавство віддає перевагу претендентам за заповітом перед претендентами за законом. За життя спадкодавець з тих чи інших причин може не хотіти вступу в розділ майна його прямими родичами (прямим родичем) або ж представниками (представником) пріоритетних черг, а віддавати перевагу сторонньому особі, яка не потрапляє в коло законних спадкоємців. В даному випадку він може скласти документ на частину або ж на всі свої володіння на користь якогось конкретного особи. Крім цього, заповідач має право вказувати в документі законного спадкоємця, якому він не хоче залишати речі ні за яких умов, навіть якщо останньому випаде така можливість (наприклад, людина, зазначений в дарчим, відмовиться приймати те, що йому належить). В акті дарування також можуть бути встановлені умови для отримання права на особисті речі або ж призначена інша людина на випадок якщо перший не прийме належні йому речі у встановлений термін, помре до його відкриття або ж відмовиться від прийняття.
Заповіт обов’язково завіряється у нотаріуса і вноситься в спеціальний спадковий реєстр — електронну базу даних, яка містить відомості про відкриті спадкових справах і завищених. Для складання посмертної дарчим не потрібні правовстановлюючі документи на власність, хоча в разі конкретизації майна (конкретного автомобіля, квартири, гаража і т.д.) краще мати їх для мінімізації можливих помилок.

У разі якщо заповідач залишає акт дарування на всю свою власність, то в правовстановлюючих документах немає ніякої потреби, навіть більш того, правовстановлюючих документів може і зовсім не бути, тому що власність може з’явитися вже після написання заповіту і все одно буде передана людині, вказаною в документі. При складанні заповіту «на все майно» людина, зазначений у заповіті, буде вступати в розділ майна абсолютно на все майно, що належить заповідачеві в день його смерті. В даному випадку абсолютно не має значення, чи було дане майно у власності померлого під час складання заповіту або ж немає.

Спадкоємці, які мають право на обов’язкову частку

Черги спадкоємців за законом

Родичі померлого мають право на спадкування, якщо відсутні претенденти на нього за заповітом або ж якщо другі відмовляються від свого права. Всього існує п’ять черг претендентів. Кожна наступна черга претендентів за законом одержує право на отримання майна, якщо спадкоємці попередніх черг відмовляються від прийняття або ж зовсім відсутні.

До першої черги відносяться діти, дружина (чоловік) і батьки померлого. Друга черга — це рідні сестри і брати, бабуся і дідусь помер. До третьої черги претендентів згідно із законом належать рідні тітка і дядько померлого. Четверта черга — це особи, які проживали однією сім’єю з померлим чоловіком строком не менше п’яти років до відкриття спадщини. Дана умова (проживання однією сім’єю) підтверджується пропискою за однією адресою з покійним. І, нарешті, до п’ятої черги претендентів відносяться інші родичі померлого до шостого ступеня споріднення включно.

Вступление в наследство. Кто имеет право на наследство. Принятие и оформление наследства в Украине

Основные правила вступления в наследство в Украине.

Что нужно знать гражданину Украины или России или другого государства для вступления в наследство? С этим вопросом приходится сталкиваться практически любому человеку, поэтому знание законодательства о порядке наследования необходимо каждому.

Обсудим самые важные вопросы вступления в наследство.

Кто имеет законное право на получение наследства?

Начнем с того, что существует два вида наследников:

первые — это наследники по закону;

вторые — наследники по завещанию.

Наследование по завещанию

Наследниками по завещанию, как следует из названия, являются лица, указанные наследодателем в своем завещании в качестве наследников. Если у наследодателя отсутствует завещание либо в нем наследники указаны не на все наследство, то вступает в силу наследование по закону. Также возможна ситуация, когда завещание было признано в силу каких-то обстоятельств недействительным, или когда наследник, указанный в завещании, отказался от получения наследства.

В этих случаях право наследования переходит к наследникам, указанным в законе.

Наследование по закону

Полный перечень лиц, имеющих право претендовать на наследство после смерти наследодателя по закону, указан в ст.1224 отечественного Гражданского кодекса. При этом между ними устанавливается определенная очередность в получении наследства. В первую очередь права и обязанности наследодателя переходят к его детям, супругу (супруге) и родителям, а при их отсутствии к другим лицам из перечня (братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам и др.).

Согласно положениям Украинского гражданского кодекса (часть 2 ст. 1268) наследник может в определенный законом срок сделать выбор: либо принять наследство, либо отказаться от него. Следует учитывать, что в случае принятия наследства к наследнику переходят не только все права умершего, но и все его обязанности. Поэтому отказ от наследства это не такой уж редкий случай в юридической практике.

Правила вступления в наследство (правила принятия наследства).

Для того, чтобы вступить в наследство существует два законных способа. Вступление в наследство правильнее называть принятием наследства. С этим понятием очень связано оформление документов на наследственное имущество.

Если наследник на день открытия наследства (то есть, как следует из Кодекса, в день смерти лица-наследодателя либо в день объявления его умершим) постоянно проживал с наследодателем , то ему не нужно совершать никаких действий наследство переходит к нему автоматически, за исключением случаев отказа в установленный срок от наследования.

Второй способ принятия наследства это личная подача заявления в нотариальную контору. Это необходимо сделать лицам, претендующим на наследство, которые постоянно не проживали с умершим на момент открытия наследства.

В юридической практике существует термин отмершее, или как указано в законе вымороченное наследство . Он применим к случаям, когда у наследодателя нет никаких наследников ни по завещанию, ни по закону или когда все наследники отказались от принятия прав и обязанностей наследодателя либо не приняли наследство без уважительных причин в установленный срок.

В этом случае суд по ходатайству представителей местного органа самоуправления, осуществляющего свою деятельность по месту открытия наследства, признает наследство собственностью соответствующей территориальной общины. Без решения суда право собственности к государству не переходит.

Какие сроки устанавливаются для принятия наследства?

Принять наследство можно только в определенный законодателем срок. Он составляет шесть месяцев. Этот срок начинает исчисляться сразу после открытия наследства, то есть, как уже говорилось, со дня смерти лица, оставившего наследство, либо объявления его умершим.

Пропуск этого срока ведет к отказу в передаче наследства. Однако по решению суда этот срок все-таки может быть продлен, если наследник сможет доказать, что пропустил установленное для принятия наследства время по уважительным причинам. Для этого ему нужно подать в суд заявление и предоставить необходимые доказательства. Найти образцы соответствующих исковых заявлений вы сможете по ссылкам в конце статьи.

Как правильно оформить право на наследство?

Для того, чтобы юридически оформить право на причитающееся наследство, можно получить соответствующее свидетельство.

При наличии нескольких лиц, имеющих право на наследство, такое свидетельство выдается каждому из них, с указанием доли в наследстве. Получение этого свидетельства является для наследников всего лишь правом, а не обязанностью наследника, за исключением случая, когда объектом наследства вступает недвижимость.

Такая ситуация регулируется императивной нормой гражданского права: наследник (или наследники) в обязательном порядке должен обратиться в нотариальную контору за свидетельством, подтверждающим право на наследование недвижимого имущества. Дальше это имущество необходимо зарегистрировать в установленном порядке в соответствующих органах.

Образцы заявлений, которые могут понадобиться при оформлении наслдества:

Вступление в наследство на Украине

Интересуют особенности вступления в наследство на территории Украины в 2017 году? На этом сайте Вы сможете ознакомиться с полезной информацией о специфике решения наследственных дел в нашей стране, получить консультацию специалиста или воспользоваться помощью юриста в оформлении права на владение имуществом.

Что касается вопроса, как вступить в наследство в Украине, то действующим законодательством нашего государства предусмотрено два вида наследования – по завещанию и по закону.

Если умерший наследодатель оставил должным образом оформленное завещание, то раздел имущества происходит в соответствии с его положениями. В некоторых случаях данный документ может оспариваться.

Если усопший не составил завещания, то наследование осуществляется по очередям – представители каждой следующей очереди получают право на имущество лишь в случае отсутствия родственников предыдущей или их отказа.

Читайте, как вступить в наследство в 2017 году

Оформление наследства в Украине в 2017 году, как и ранее, происходит в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если наследники на протяжении этого времени не обратились к нотариусу с целью получения унаследованного имущества, то они лишаются такого права – при наличии веских причин это дело решается в судебном порядке.

Для вступления в права на наследство необходимо подготовить:

 • свидетельство о смерти наследодателя;
 • справки, подтверждающие Ваше с ним родство;
 • документы, которые удостоверяют тот факт, что наследованное имущество было зарегистрировано в качестве собственности наследодателя.

В некоторых случаях может потребоваться оценка стоимости имущества, подлежащего наследованию – если существуют разногласия в согласовании доли, предусмотренной для каждого наследника.

Наши услуги по оформлению вступления в наследство включают определение состава имущества, его охрану и проведение необходимых экспертиз.

Юридические услуги в Крыму / Адвокат Левашкина М.А

Всё для юристов

Партнерство

Наследство в Украине

Наследство – это именно тот вопрос, с которым наиболее часто обращаются за помощью к юристу. Так сложилось, что рано или поздно с ним сталкивается практически каждый. Сегодня мы попытаемся рассказать о многих нюансах и тонкостях, дабы помочь среднестатистическому жителю нашей страны сориентироваться в юридических аспектах. Для начала давайте попробуем разобраться, что же значит сам термин «наследование».

Украинское законодательство дает четкий ответ на этот вопрос: наследование – переход обязанностей и прав от умершего физлица (наследодателя) к другому лицу (лицам) – наследникам. Наследство включает все права и обязанности, за исключением тех, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не были прекращены вследствие его смерти (ст. 1219 Гражданского кодекса Украины).
Открытие наследства – это день смерти наследодателя или тот день, когда официально было объявлено о его кончине.
Место открытия наследства – последнее место жительства умершего.
В практике украинского законодательства различают следующие виды наследования:
— по закону;
— по завещанию.

Наследство (наследование) по закону

Наследование по закону осуществляется лишь в том случае, если наследодателем не было оставлено завещание. Это поочередная процедура, при которой последующая очередь передается в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют (в том числе неприятие наследства, устранение их от права наследства и т.д.). Очередность такой процедуры, как наследование по закону может быть изменена лишь в случае составления и нотариального заверения договора, заключаемого между заинтересованными наследниками после открытия наследства. Если юридическое лицо является опекуном или помощником того лица, который вступает в права наследования, но нуждается в какой-либо помощи, именно оно может по решению суда получить внеочередное право вступления в наследство по закону. Это распространяется на случаи физической или материальной опеки следствие тяжелой болезни, увечий, преклонного возраста первоочередного наследника.
Итак, первоочередной привилегией пользуются дети наследодателя, среди которых могут быть и те, которые были зачаты при жизни, но рождены уже после смерти наследодателя. Сюда же можно отнести супруга(у) наследодателя, родителей. Вторыми на очередь автоматически становятся бабушка и дедушка наследодателя (с обеих сторон), его родные сестры и братья. К третичной очередности можно отнести родных дядю и тетю наследователя, четвертыми наследство по закону могут получить лица, проживавшими с наследодателем не менее пяти лет вплоть до дня его смерти (открытие наследства). Пятыми на наследство могут претендовать родственники наследодателя, степень родства которых исчисляется шестой степенью родства, или иждивенцы наследодателя, не являющиеся членами его семьи.
Закон гласит о том, что доли каждого из наследников являются равными, а изменение размера долей происходит в случае составления:
— устного соглашения (распространяется лишь на движимое имущество);
— письменного соглашения, которое заверяется нотариусом (распространяется на транспортные средства, недвижимое имущество).

Наследство (наследование) по завещанию

Наследство по завещанию – это волеизлияние наследодателя, исполняемое им лично лишь в трезвой памяти и при полной гражданской дееспособности. В случае личного выбора наследника им может стать, кто угодно, причем зависеть от родственных или семейных отношений это не будет. Более того, наследование по завещанию может лишить любого из наследников прав на наследство. Исключение составляет лишь та категория наследников, которые имеют законное право на обязательную долю в наследстве. В соответствии со ст.1241 ГК Украины к ним относятся несовершеннолетние (малолетние) или недееспособные дети наследодателя, нетрудоспособные родители или нетрудоспособная вдова (вдовец).

Завещание составляется на все наследство или на его отдельную часть, а та часть, которая не является охваченной составленным завещанием, будет унаследована наследниками на общих основаниях в соответствии с нормами закона.

Действующее законодательство регламентирует строгие и неумолимые требования, предъявляемые к форме завещания. Завещание должно:
— быть составлено в письменном виде;
— содержать указания о месте и времени его составления;
— быть засвидетельствовано личной подписью наследодателя;
— быть заверено нотариально (в предусмотренных законом случаях это могут быть другие должностные или служебные лица).
Завещатель обладает законным правом аннулировать прежнее и составить новое завещание, внести в него любые изменения и т.д. Завещание считается недействительным, если было составлено:
— с нарушением действующих норм и требований;
— лицом, не имеющим на это никакого права.
В судебном порядке завещание может быть оспорено и признано недействительным, если будет доказано, что волеизлияние наследодателя не было свободным и противоречило его воле (угрозы, невменяемое состояние и т.д.).

Вступление в наследство (осуществление права на наследство)

Наследник имеет законное право принимать или не принимать наследство. Это право распространяется на тех, кто получает наследство по закону, и на тех, кто вступает в наследование по завещанию. Часть 2 ст.1268 ГК Украины регламентирует право наследника, который постоянно проживал с наследодателем вплоть до его смерти, и считается автоматически принявшим наследство, если он не отказался от него в срок, установленный законом. А те наследники, которые не проживали вместе с наследодателем постоянно, подают нотариусу заявление о принятии наследства в момент его открытия.
Срок принятия наследства
Законом четко продиктован срок принятия наследства, который составляет шесть месяцев. Отсчет полугодичного промежутка осуществляется с даты смерти наследодателя или даты официального объявления его умершим. Пропуск данного срока разрешен в случае наступления уважительных жизненных обстоятельств с последующей подачей наследником заявления о предоставлении ему дополнительного срока, достаточного для подачи соответствующего заявления на принятие наследства.
Переход наследства в собственность территориальной общины по месту его открытия происходит в том случае, если отсутствие наследников по закону и по завещанию (их отказ или устранение от права наследования) привело к признанию судом факта «отмирания» наследства.
Вступление в права наследства (право на наследство)
Принимая в наследство движимое имущество, наследник вполне может рассчитывать на получение свидетельства, доказывающего право на него. В случае наследования недвижимого имущества он даже обязан обратиться в нотариальное учреждение, которое выдаст ему свидетельство, доказывающее право наследования имущества. Если таких наследников сразу несколько, то свидетельство о праве на наследство получает каждый из них, причем в каждом указывается полное имя и доля в сравнении с долями других наследников. Свидетельство о праве на наследство выдается по истечению полугода, прошедшего с момента открытия наследства. Затем следует процедура регистрации недвижимого имущества в органах государственной регистрации.

Процедура оформления наследства в Украине

Как правильно оформить наследство, которое досталось согласно завещанию, можно узнать у профессионального нотариуса

Со смертью близких людей связаны не только переживания, но и множество хлопот, возникающих из-за необходимости организовать похороны и вступить в наследственные права. Что нужно знать о процедуре принятия в собственность имущества умершего, как оформить наследство в Украине и получить свидетельство о праве на наследство?

Где и когда открывается наследство?

Временем открытия наследства принято считать день ухода из жизни человека или день провозглашения его умершим (ч. 2 ст. 1220 ГК Украины).

Для оформления наследства определение времени имеет большое значение. От дня открытия наследственной массы отчитывается срок, в течение которого родственникам необходимо обратиться к нотариусу, заявить о своих правах и подтвердить наличие родственных связей с умершим лицом.

Кроме того, от момента открытия наследства иногда зависит круг родственников, которые могут претендовать на оформление наследственных прав. Например, если после смерти мужа жена не прожила ни дня, она за ним не наследует.

Наследство открывается у нотариуса по месту жительства умершего

Место открытия наследства – это место постоянного жительства умершего гражданина. Если его определить невозможно, местом открытия считается местонахождение недвижимости умершего или основной движимой собственности (например, место постановки на учёт транспортного средства).

Место открытия наследства устанавливается на основании выписки из регистрационной службы (записи в домовой книге с недавних пор неактуальны, все сведения, которые в них входили, переданы в ЦПАУ – центр предоставления административных услуг). Свидетельство о смерти не может считаться основанием для определения места, где находится имущество умершего (пп. 1.13 п. 1 главы 10 раздела II Порядка № 296/5, регламентирующего процедуру осуществления нотариальных действий в Украине). Если установить или подтвердить местонахождение наследственного имущества невозможно, следует обратиться в суд.

Оформление наследства в Украине по месту его открытия осуществляет нотариус или уполномоченный сотрудник органа местного самоуправления в сельской местности.

Регистрация факта смерти

Для оформления свидетельства о праве на наследство и обретения статуса законного владельца собственности умершего, следует подтвердить факт смерти родственника. Таким подтверждением служит свидетельство о смерти. Данное свидетельство выдаётся органами РАГСа в соответствии со ст.ст. 17, 18 ЗУ № 38 «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Обратиться за ним нужно в течение трёхдневного срока с момента смерти.

Какие документы нужны для оформления свидетельства? В РАГС нужно предоставить одно из подтверждений факта смерти:

 • документ из медицинского учреждения или из органа судебно-медицинской экспертизы;
 • решение суда, на основании которого лицо признаётся умершим.

Кроме документального подтверждения факта смерти, подаётся заявление.

Свидетельство о смерти оформляется после регистрации факта смерти в виде актовой записи в электронном Госреестре. Заявителю для получения данного свидетельства надо оплатить государственную пошлину в размере 0,02 необлагаемого минимума доходов граждан (Декрет КМУ № 7-92 «О государственной пошлине»).

Если родственники по каким-либо причинам не оформили свидетельство о смерти, они могут обратиться в РАГС для получения документа. На основании существующей записи государственные органы выдают свидетельства родственникам и наследникам, если они смогут подтвердить родственные отношения с умершим документально. Например, после смерти мужа, жене достаточно предоставить в РАГС заявление и паспорт, где будет указан ушедший из жизни гражданин, как муж. Дальним родственникам для подтверждения родственных связей придётся принести более расширенный список документов.

Что делать родственникам для принятия имущества в собственность

Как получить наследство родственникам умершего? Лицо, получившее документальное подтверждение смерти, обращается к нотариусу или заменяющему его лицу. Когда нотариусу стало известно о смерти гражданина, он обязан сообщить об открытии наследственной массы другим родственникам ушедшего из жизни лица (ст. 63 ЗУ «О нотариате»).

Граждане, имеющие право на наследство и желающие получить имущество умершего, в течение полугода после смерти должны подать нотариусу или представителю местной власти, заменяющему его в сельской местности, заявление о вступлении в наследство.

Срок обращения продлевается на три месяца, если изначально лицо не обладало правом на наследство, но получило его из-за отказа от наследства более близкого родственника умершего (ст. 1270 ГК Украины).

С заявлениями разрешено не обращаться близким родственникам умершего, проживающим с ним по одному адресу (ч. 3 ст. 1268 ГК Украины). Какими документами можно подтвердить совместное проживание? Прежде всего это справка из регистрационной службы. Чтобы её получить нужно обратиться в территориальный отдел ЦНАП с заявлением.

Порядок оформления наследства для несовершеннолетних, недееспособных и ограничено дееспособных лиц также упрощён – заявление о принятии наследства по закону им писать не обязательно, но всё же эта процедура является желательной. Заявление составляется и подаётся лично гражданами, достигшими 14-летнего возраста. В интересах малолетних и недееспособных лиц действуют опекуны или родители (ст. 1269 ГК Украины).

Как составить заявление

Документ составляется согласно с образцом, предложенным нотариусом или заменяющим его лицом. Если родственник проживает в другом населенном пункте, он обращается к нотариусу по своему месту жительства для составления заявления о вступлении в наследство по образцу, предложенному этим должностным лицом. Данный документ отправляется по почте нотариусу, открывшему наследственное дело.

Образец заявления о принятии наследства по закону

Если гражданин выехал в страны ближнего зарубежья, он может также передать заявление почтой. Как ему получить наследство в Украине? Следует пойти к нотариусу по месту пребывания и составить заявление. Действия нотариата и документы, составленные нотариусами Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, России и Азербайджана обязательны для исполнения на территории Украины и не подлежат дополнительной легализации (ст. 13 Конвенции о правовой помощи от 22 января 1993 года).

Заявления, полученные из других стран, проходят процедуру легализации через Министерство иностранных дел (ст. 100 ЗУ «О нотариате»).

Отказ от наследования

Можно ли отказаться от наследства? Да, отказ от вступления в наследство регламентирован ст. 1273 ГК Украины. Наследник, независимо от оснований наследования, вправе не принимать имущество умершего. Отказываться следует от всей своей доли в собственности ушедшего из жизни родственника – принять лишь часть имущества нельзя.

Как отказаться от наследства? Заявление на отказ подаётся нотариусу или заменяющему его лицу в сельской местности в течение времени, отведённого для принятия наследства. Если от получения имущества умершего отказывается недееспособный либо ограниченно дееспособный гражданин, он обязан согласовать отказ с органом опеки, а также со своим родителем или попечителем. Отказываются от наследования за малолетних и недееспособных людей родители или опекуны по согласованию с органами опеки.

При отказе от наследования, имущество, причитающееся отказавшемуся, переходит к родственникам той же очереди и делится между ними в равных частях. Если такие родственники отсутствуют, собственность умершего наследует следующая очередь. Если имущество полагалось отказавшемуся лицу на основании завещания, его долю поделят между собой другие наследники по завещанию (ст. 1275 ГК Украины).

Отказавшийся от наследования также вправе самостоятельно решить судьбу своей части в собственности. Отказ от наследства в пользу других лиц предусмотрен в ст. 1274 ГК Украины, где сказано, что часть имущества отказывающегося гражданина переходит указанному им лицу. Отказ от наследства в пользу другого наследника разрешён исключительно в отношении лица, являющегося также наследником.

Документы, подаваемые нотариусу

Как правильно оформить наследство? Результатом процедуры является свидетельство о праве на наследство. Оно выдаётся нотариусом или заменяющим его лицом. Чтобы его получить, кроме заявления следует подготовить и иные документы для оформления наследства.

Какие документы нужны для вступления в наследство? Вам понадобятся:

 • паспорт;
 • идентификационный код;
 • свидетельство о смерти, когда лицо признано умершим на основании решения суда – данное решение;
 • справка из ЦПАУ, подтверждающая место проживания умершего родственника.

Кроме того, лицам, наследующим по закону, потребуется документация, подтверждающая родственные связи. Чем более дальний родственник желает переоформить на себя собственность умершего, тем больше документов потребуется для определения родственных отношений с ушедшим из жизни лицом.

Например, чтобы оформить наследство после смерти матери, достаточно своего свидетельства о рождении или соответствующей актовой записи, где умершая указана как мать. Если речь идёт о муже, у которого умерла супруга, он предъявляет свидетельство о браке. Дяде, наследующему после дочери своего брата, нужно подтвердить сперва родственные связи с отцом ушедшей из жизни племягницы, затем факт того, что она являлась дочерью его брата.

Если документы для вступления в наследство отсутствуют, для их восстановления придётся обращаться в суд. Основанием для обращения является отказ нотариуса совершить нотариальные действия из-за отсутствия нужной документации.

Оформление свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство служит документальным подтверждением прав собственности его держателя на наследуемое имущество.

Получение свидетельства о праве на наследство не считается обязательной процедурой для наследования движимых вещей. Но, если в порядке наследования лицу переходит часть недвижимости (приватизированной квартиры, частного дома, земельного участка), требуется обращение к нотариусу или к заменяющему его лицу за получением свидетельства о праве на наследство (ст. 1297 ГК Украины).

Пример свидетельство о праве на наследство

Свидетельство о наследстве выдаётся каждому заявителю отдельно независимо от его части в собственности. В документе указываются имена других наследников и причитающиеся им доли.

Обязанность оплаты свидетельства о праве на наследство установлена в Декрете КМУ № 7-93 «О государственной пошлине». Его стоимость составляет 34 грн (пп. «ж» п. 3 ст. 3 указанного документа).

Свидетельство о праве на наследство выдаётся по прошествии 6-месячного периода после смерти лица, являющегося наследодателем. Срок может быть продлён, если ожидается появление на свет ещё одного претендента на собственность умершего. За это время родственникам не стоит переживать за бесхозную собственность – нотариус в интересах наследников осуществляет мероприятия по охране наследственного имущества.

Как оформить недвижимость

Оформление наследства на квартиру или иную недвижимость – более трудоёмкий процесс по сравнению с получением в собственность другого имущества.

Тем не менее, на сегодняшний день процедура максимально упрощена для граждан – чтобы оформить наследство на квартиру или дом, им не нужно регистрировать право собственности самостоятельно. Это делает за них нотариус или заменяющее его лицо в сельской местности. Родственнику, желающему оформить наследство на дом, купленную или приватизированную квартиру, требуется подготовить дополнительные документы на наследство после смерти лица, владевшего недвижимостью:

 • подтверждение прав ушедшего из жизни лица на недвижимость (свидетельство о приватизации квартиры, соглашение о пожизненном содержании, договор о совершении сделки купли-продажи, решение суда и т.д.);
 • выписка из Госреестра вещных прав на недвижимость;
 • справка из регистрационной службы.

На основании этой документации нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство. Переоформление наследства в собственность на наследника на этом этапе заканчивается. До 2013 года необходимо было самостоятельно идти в БТИ и получать дополнительную выписку. На сегодняшний день нотариус самостоятельно вносит данные о доме или квартире, которая была куплена или приватизирована наследодателем в Госреестр.

Факт владения недвижимостью новым собственником подтверждается решением, опубликованным в Реестре недвижимости (Постановление КМУ № 1127, регулирующее вопросы внесения данных о недвижимость в Госреестр). При желании новый собственник может получить выписку из Реестра вещных прав на недвижимость в виде бумажного или электронного документа.

Статья написана по материалам сайтов: propravostory.ru, pozovsud.com.ua, inheritance.com.ua, crimealawyers.com, semyaipravo.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector